torsdag 1 juni 2023

Giellagálldo

Sáme Giellagálldo l sámegielaj nuorttarijkalasj máhtto- ja luohkkoguovdásj. Sáme Giellagálldo l sáme álmmuga alemus, mierrrediddje orgána ássjijn ma guosski sáme gielajda.

Sámedikke Vuonan, Suoman ja Svierigin li aktisasj åvdåsvásstádus åvddånahttet gájkka sámegielajt daj dárboj, hásstalusáj ja luohkoj hárráj.

Giellagálldo doajmmá Sáme Parlamentáralasj Ráde vuolen. Sáme Giellagáldo doajmma joarkká båddåsattjat dasik ådå organisasjåvnnå fábmuj boahtá.

Giellagáldon li vihtta giellajuohkusa: oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiella. Giellajuohkusa normeriji tjállemgielav ja ådå terminologidjav.

Máhttá rádjat giellagatjálvisájt giellagállduj, juogu facebook:aj jali e-påvstå milta, sváldas gávnnu rievtes bielen. Giellagálldo fállá giellaviehkev mij guosská oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiellaj.

Ienep diedo
E-påvsstå: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2022-01-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?