tisdag 23 juli 2024

Gollegiella – Evttot Davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi vuoiti

GOLLEGIELLA –Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo gávccát gearddi dán čavčča go sámediggepresideanttat ja sámi áššiid ministarat dollet iežaset jahkásaš čoahkkima. Čoahkkin lea Stockholmmas skábmamánus. Giellabálkkašupmi geigejuvvo ovttaskas olbmui dege organisašuvdnii Norggas, Ruoŧas, Suomas dege Ruoššas mii lea erenoamážit áŋggirdan ovddidit sámi giela.

Gollegiela – Davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi leat sámi áššiid ministarat Norggas, Ruoŧas ja Suomas, ja Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámediggepresideanttat ásahan. Bálkkašupmi lea geigejuvvon juohke nuppi jagi 2004 rájes. Vuoitun lea 15 000 euro.

Giellabálkkašumi ulbmil

Giellabálkkašupmi galgá veahkehit ovddidit ja seailluhit sámi gielaid Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas.

Gii sáhttá vuoitit bálkkašumi?

Giellabálkkašupmi sáhttá addot ovttaskas olbmuide, joavkkuide, organisašuvnnaide, servviide ja ásahusaide mat leat erenoamážit áŋggirdan ovddidit sámi gielaid čálalaččat, njálmmálaččat dege iežá vugiin. Árvvoštallamis váldojit iešguđet álgagat sámegiela ovdánahttimis vuhtii. Bálkkašumi sáhttá maid juohkit guovtti vuoitái.

Evttot vuoiti!

Ovttaskas olbmot, organisašuvnnat, ásahusat ja eiseválddit Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttet evttohit jagi  2018 giellabálkkašumi vuoiti. Sádde čálalaš evttohusa (ii eambbo go 2 siiddu) mas čilget ákkaidat. Evttohus galgá joavdán árvvoštallanlávdegoddái ovdal čakčamánu 2 beaivvi 2018. Evttohusa sáddet:

Gollegiella - bedømningskomiteen  

SAMI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norway

Tel: +47 22 24 68 46

e-mail: postmottak@kmd.dep.no

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?