fredag 19 juli 2024

Tal av Per-Olof Nutti

Hälsningstal av Per-Olof Nutti, styrelseordförande, Sametinget i Sverige, vid det 8:e öppnandet av Sametinget i Karasjok, Norge den 11 oktober 2017.

Ers kungliga högheter kung Harald och kronprins Haakon, presidenter, plenumsleder, sametingsledamöter, excellenser, ärade gäster. Tack för inbjudan att närvara vid det högtidliga öppnandet av den åttonde mandatperioden.

Å Sametinget i Sveriges vägnar vill jag gratulera er nyvalda ledamöter till en ny mandatperiod och ett väl genomfört valarbete.

Ni har ett stort och viktigt arbete framför er. Många stora och viktiga frågor ligger på ert bord, liksom det gör för oss i Sverige. Vi samer är ett folk, men vi lever under olika villkor och arbetar i olika samhällssystem. Trots det möter vi liknande utmaningar i vardagen. Vi behöver samarbeta för att bli starkare och kunna forma en gemensam framtid. Vi kan också inspirera varandra och dela erfarenheter med varandra.

Vi på svensk sida ser att ni på norsk sida har mer resurser än vad vi har, ni har ett större ansvar för samisk kultur och samiskt kulturarv och för samiska utbildningsfrågor. Sametinget i Norge har större frihet och ni kan själva definiera vad ni vill arbeta med. I Sverige är Sametinget en statlig myndighet som är styrd av staten. Ni har en samisk statssekreterare i regeringen, det har inte vi.

Men det finns ljuspunkter även i vår verksamhet. Till nästa år får vi en välkommen resursförstärkning både för förvaltningen och på rennäringsanslaget. Det pågår ett arbete för att formalisera en konsultationsordning. I frågor av intresse för både det samiska och det svenska samhället finns ett behov att utveckla samarbetsformerna, vilket vår regering har insett. Det behövs en strukturerad konsultationsordning så att Sametinget och samerna får komma med synpunkter tillräckligt tidigt i beslutsprocessen för att kunna vara med och påverka.

Vi behöver varandra! Ni som nyvalda ledamöter kan aktivt bidra till att överbrygga hinder som skiljer oss åt. Genom vårt samarbete i Samiskt Parlamentariskt Råd når vi längre och kan gemensamt företräda vårt folk gentemot EU och världen. Det handlar om att bevara och utveckla vårt språk, en av mina hjärtefrågor. Det handlar om att försvara våra marker och vår kultur mot exploatering och missbruk. Det handlar om samisk idrott och andra gränsöverskridande projekt.

I våra dagar är det Nordisk samekonvention och den svensk-norska renbeteskonventionen som är alldeles särskilt aktuella. Det är mycket att sätta sig in i, särskilt för er som är nya ledamöter. Ta den tiden, läs, lär, fråga, och ifrågasätt. Lyssna på dem som gått före, som kanske tagit tuffa strider och fått dyrköpta erfarenheter.

Ni som är lite äldre vill jag uppmana att även lyssna på den unga generationen. Ni var också unga en gång. Var generösa och ha tålamod. I SPR:s handlingsprogram skriver vi att det är viktigt att satsa på samiska ungdomar. Det betyder att ge dem inflytande och ge dem utrymme att växa.

En annan process som jag vill nämna här är de pågående processerna i både Sverige, Norge och Finland om att inrätta sannings- och försoningskommissioner. Det är ett arbete som även vi i den nya styrelsen i svenska Sametinget vill fortsätta med.

Det är svåra avvägningar och avgränsningar vi behöver göra. Vi behöver vishet och tålamod för att få med oss vårt folk i detta viktiga arbete. Det kommer att vara smärtsamt, men det kan också vara just det vi behöver för att komma vidare. Vi sopar inte kolonisationen under mattan, utan vi lyfter upp den i ljuset för att bearbeta våra erfarenheter och försonas, både utåt och inåt. Det är min förhoppning.

Med dessa ord vill jag hälsa från mina kollegor i Sametinget i Sverige och önska er framgångsrika förhandlingar och en lyckosam mandatperiod.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-09-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?