torsdag 18 juli 2024

Trafikdödade renar

Sametinget hanterar inte utbetalning av ersättning när det gäller trafikdödade renar. Men här har vi sammanställt statistik från andra myndigheter.

Årtal

Banverket/
Trafikverket

Trafik-
dödade

Inlands-
banan

Summa (antal)

Antal dödade renar i trafiken

1997

51

 

 

 

1998

871

958

 

1 829

1999

822

971

 

1 793

2000

640

907

 

1 547

2001

589

1 387

 

1 976

2002

554

1 578

 

2 132

2003

569

1 361

 

1 930

2004

707

2 261

 

2 968

2005

1169

2 177

 

3 346

2006

1306

3 355

 

4 661

2007

1067

1 719

 

2 786

2008

1411

2 972

 

4 383

2009

858

1 592

125

2 575

2010

1234

2 289

71

3 593

2011

939

2 087

66

3 092

2012

1599

2 229

111

3 938

2013

799

1 230

140

2 169

2014

961

1 293

87

2 341

2015

1293

 

 

 

2016

550

 

 

 


OBS! Ersättning för bildödade renar hanteras av Trafikförsäkrings-föreningen som har en överenskommelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Om det påkörande fordonet är känt och har en trafikförsäkring, utreds och handläggs ärendet först av fordonets trafikförsäkringsbolag. Ersättning för tågdödade renar hanteras av Trafikverket.


Nedan presenteras ersättningar för trafikdödade renar i tusentals kronor (tkr). Statistiken kommer från Jordbruksverket. Inlandsbanans ersättningar är framräknade hos Sametinget.

År

Ersättning tågdödade
Banverket/ 
Trafikverket

Ersättning vägtrafik-
dödade

Inlandsbanan

Summa totala ersättningar tkr

Ersättningar för trafikdödade renar

94/95

3 025

1 075

 

4 100

95/96

2 296

4 647

 

6 943

1997

2 718

3 719

 

6 437

1998

3 556

3 911

 

7 467

1999

3 175

3 751

 

6 926

2000

2 326

3 296

 

5 622

2001

1 791

4 217

 

6 008

2002

1 425

4 058

 

5 483

2003

1 454

3 479

 

4 933

2004

1 411

4 512

 

6 627

2005

2 285

4 256

 

7 704

2006

1 829

4 699

 

7 831

2007

2 680

4 318

 

8 059

2008

2 673

5 630

 

9 708

2009

3 142

5 830

458

9 430

2010

2 930

5 434

169

8 533

2011

2 975

6 611

209

9 795

2012

4 417

6 156

307

10 880

2013

2 922

4 498

512

7 932

2014

3 172

4 269

287

7 728

 

Analys av trafikolyckor

Antalet olyckor är på en övergripande nivå kopplat till de länen med mest ren. Ju fler renar, desto fler tågpåkörningar och trafikolyckor.  Flest renar dör under vintermånaderna, det vill säga då renarna rör sig i vinterbetesmarkerna där det finns vägar och järnvägar. Längst i norr (tågsträckan Gällivare-Riksgränsen) dör en del renar även under kalvmärkningstiden eftersom dessa tågsträckor går genom kalvningsområden.

Renhjordens storlek i Norrbotten är ca 150 000 djur. I Västerbotten ca 50 000 och i Jämtland ca 45 000 djur. Sett till renhjordens storlek är antalet olyckor med ren dubbelt så vanliga i Västerbotten som i de två andra länen. I Västerbotten är det vanligare med bilvägar även i fjällkedjan. Olyckorna sker överallt, men fler och större olyckor är kopplade till tätorter och på högtrafikerade vägsträckor.

Vilka samebyar drabbas mest?
(Statistik från 2011-2015. Observera att en olycka kan resultera i flera dödade renar.)

Sameby

Totalsumma:
Antal viltolyckor

 

Gabna

644

Gällivare skogs

586

Laevas

494

Girjas

375

Baste

350

Ran

335

Malå

306

Sirges

280

Udtja

245

Östra Kikkejaur

214

Talma

161

Voernese

158

Svaipa

152

Maskaure

135

Kalix

132

Mausjaur

129

Vapsten

128

Ubmeje tjeälddie

117

Unna tjerusj

117

Gran

99

Raedtievaerie

84

Handölsdalen

76

Vilhelmina Norra

52

Semisjaur-Njarg

32

Ohredahke

28

Jovnevaerie

27

Liehittäjä

25

Njaarke

20

Saarivuoma

18

Västra Kikkejaure

17

Vilhelmina Södra

13

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-12-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?