tisdag 23 juli 2024

Blev du inte antagen i röstlängden? Här finns tänkbara förklaringar

Det går att överklaga Sametingets valnämnds beslut om man tycker att de fattat ett felaktigt beslut. Här finns några förklaringar till varför en del ansökningar till Sametingets röstlängd avslås.

När Sametingets valnämnd beslutar om någon ska bli upptagen i Sametingets röstlängd så utgår de från vad den sökande själv registrerat på ansökningsblanketten. Om ansökan är ofullständig eller felaktigt ifylld kan valnämnden tyvärr inte godkänna ansökan.

Det handlar inte om att valnämnden avgör om någon är same eller inte, utan enbart om personen har visat att hen uppfyller kriterierna i sametingslagen.

Sametingets valhandläggare begär på valnämndens uppdrag alltid in kompletteringar till ansökan, men om någon komplettering inte kommer in, så måste valnämnden avslå ansökan.

Några vanliga anledningar till att en ansökan avslås är:

  • Sökande refererar till förälder som sägs vara upptagen i röstlängden, men föräldern finns inte med
  • Sökande refererar till förälder som sägs vara upptagen i röstlängden utan att ange födelsedatum eller andra uppgifter så att personen kan identifieras 
  • Sökande refererar till föräldrar eller far/morföräldrar utan att ”göra sannolikt” att någon av dessa talat samiska i hemmet. Om inte språkkriteriet uppfylls blir det avslag på ansökan utifrån kriterierna i sametingslagen

Det kan också hända att sökande har glömt att skriva under sin ansökan. Komplettering begärs alltid. 

Den som tycker att valnämnden fattat ett felaktigt beslut eller som vill komplettera sitt ärende kan överklaga beslutet.

En överklagan av beslut fattade i november 2020 ska ha kommit in till länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 15 december 2020.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?