fredag 19 juli 2024

Eallinbiras (Samisk livsmiljö)

En förutsättning för både ekosystemtjänster och biologisk mångfald är det samiska landskapsperspektivet.

Árbediehtu - de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Renen är det enskilt viktigaste betesdjuret i fjällen. Renens bete i fjällen är en ekosystemtjänst i sammanhanget som renskötseln levererar och är en del av den samiska kulturen. Renarna som nyttjar naturresurserna bidrar till att den biologiska mångfalden hålls i balans.

Ekosystemen i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap producerar bland annat vilt, fisk, bär, lavar, gräs, örter, buskar och träd. Träd och växter lagrar kol, omsätter näringsämnen och renar vatten och luft.  Här finns en rik kulturhistoria och storslagna landskap som exempelvis skänker oss skönhet, rekreation och andliga värden. Kulturella särdrag har utvecklats i harmoni med ekosystemen. Ekosystemtjänsterna är grunden för markanvändning som exempelvis renskötsel, rekreation, besöksnäring, skogs- och jordbruk.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-09-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?