måndag 15 juli 2024

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska

Sametinget ansvarar för fördelning av korttidsstudiebidrag till den som bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska.

Utbildningsanordnare 
Du kan få korttidsstudiebidrag om du deltar i en kortkurs i Sverige:

 • anordnad av Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk
 • anordnad av folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning
 • en studiecirkel via ett studieförbund

Bidraget gäller endast korta kurser. En utbildning får omfatta högst 14 dagar eller 112 timmar.

Vem kan söka?
En förutsättning är att du själv, eller dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller att du själv är eller har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget.

Ansökningstider 
Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast en (1) månad före utbildningsstart. För sommarkurser ska ansökan ha kommit in senast den 15 maj. Med sommarkurs avses kurs som påbörjas och avslutas under perioden juni - augusti.

Om bidraget
Syftet med korttidsstudiebidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det. 

 • Studiebidraget är skattefritt.
 • Studiebidraget är inte semesterlönegrundande eller pensionsgrundande.
 • Du kan få bidrag för skäliga kostnader för resor, kost och logi. 
 • Lärare/kursledare är inte bidragsberättigad.
 • Barn/skolelever som omfattas av skolplikt där behov att lära sig skriva och läsa på samiska ska tillgodogöras, är inte bidragsberättigade.
 • Universitetsstudier är inte bidragsberättigade.
 • Kurs/utbildning utanför Sverige är inte bidragsberättigad.
 • Bidrag lämnas endast till samer som är bosatta i Sverige.

Hur ansöker man?
Det finns två sätt att ansöka:

 1. Ansök digitalt med Mobilt Bank-ID
 2. Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i, skriv under och skicka in den per post till Sametinget, Box 90, 981 22 Giron.  Kursbekräftelse och/eller kursplan från utbildningsanordnaren ska bifogas.

Utbetalning
Bidrag betalas ut efter rekvisition på särskild rekvisitionsblankett och särskild resekostnadsblankett.

 • I rekvisitionsblanketten ska utbildningsanordnaren intyga antalet genomförda studietimmar, antalet studiedagar och dag för kursstart och kursavslut.
 • I rekvisitionsblanketten ska den studerande lämna uppgift om han eller hon under studietiden fått studiemedel, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning eller under samma tid fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Till resekostnadsblanketten ska kvitton för logi- och resekostnader bifogas i original.

OBS! Rekvisitions- och resekostnadsblanketten ska ha kommit in till Sametinget senast en månad efter den dag som i beslutet om stöd anges som kursens slutdatum.

Frågor?
Om du har fler frågor kan du kontakta kansliet, tel. 0980-780 30.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-06-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?