torsdag 13 juni 2024

Sametingets språkarbete

En av Sametingets lagstadgade uppgifter är att leda det samiska språkarbetet. Arbetet är organiserat i en språkavdelning för rådgivning och expertkunskap och i Samiskt språkcentrum med ansvar för utåtriktade aktiviteter och språkrevitalisering.

Språkkonsulenternas arbete
Språkkonsulenternas arbete på språkavdelningen utgörs av att handlägga språkfrågor vilket innebär bl. a. besvarande av remisser, faktasökning och mindre utredningar, beredning av språkfrågor till politiken, bevaka forskning, samhällsdebatt och politik. Information och rådgivning till allmänhet och internt inom Sametinget. Viss översättning och korrekturläsning  internt. Språkfrämjande arbete internt och allmänhet.

Ortnamnsrådet
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och organisationer och som bevakar intressen inom ortnamnsvården. Ortnamnsrådet bildades 1985 och består av Lantmäteriets representant som är generaldirektören eller som denne utser. De övriga representerar Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten. Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas. Rådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet ska tolka och informera om god ortnamnssed, se Kulturmiljölagen, 1 kap. § 4 God ortnamnssed.

Minoritetsspråkslagen
Samiska språket har fått ett officiellt erkännande i de nordiska länderna genom att dessa infört samiska språklagar. Den 1 april 2000 blev samiskan (alla varieteter) erkänd som officiellt minoritetsspråk i Sverige. En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller från 1 januari 2010. Förvaltningsområdet för samiska omfattar 22 kommuner i norra Sverige. Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm ett ansvar för att följa upp hur minoritetsspråklagen efterlevs.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?